Garantie

Wij zijn lid van de VLOK, en aangesloten bij de Geschillencommissie Klussenbedrijven

Wij bieden u zekerheid!

De Vlok heeft met de Consumentenbond en de ‘Vereniging eigen huis’ afgesproken dat:

  • op iedere klus de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden van toepassing zijn;
  • bij een onverhoopt geschil de Geschillencommissie Klussenbedrijven u uitkomst biedt;
  • de VLOK garant staat voor nakomen van de uitspraak van de Geschillencommissie Klus- senbedrijven;

 

De Vlok- Uitvoeringsvoorwaarden De VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden zijn opgesteld samen met de Consumentenbond en de ‘Vereniging eigen huis’. De voorwaarden zijn voor u van belang, omdat daarin geregeld is wat uw rechten zijn. In de voorwaarden is vastgelegd:

  • dat er een duidelijke omschrijving van de opdracht gemaakt moet worden;
  • evenals een duidelijke omschrijving van de prijs;
  • en een duidelijke omschrijving van meer– of minderwerk;
  • tot slot is vastgelegd welke garantie u heeft.

 

Lees hier meer over Vlok en de voorwaarden.

Groepenkasten

Wij kunnen u scherpe prijzen aanbieden voor het leveren/ plaatsen van nieuwe groepenkasten.